PORTFOLIO       ABOUT         CONTACT

Seveer Art

Skulltober 2023
 ILLUSTRATION
Drawings of skulls following the prompt list by @dakosart (Skulltober). Okt. 3: Fox Skull


Okt. 11: Deer Skull


Okt. 7: Raccoon Skull


Okt. 15: Wolf Skull